Wilhelm Hauff
Pasakos
Iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius
Alma Littera 2007 Vilnius


« Back